Home

Bbp per capita België

Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking

GDP per capita, PPP (current international $) - Belgium from The World Bank: Dat Belgium - GDP per capita (Euros) Economy rebounds in the first quarter A second estimate confirmed that GDP rebounded on a seasonally-adjusted quarter-on-quarter basis in the first quarter, increasing 1.0% (previously reported: +0.6% s.a. qoq), in contrast with the 0.1% contraction tallied in the fourth quarter of last year België: 124.137: 84.950: 201.235: 289.904: 238.602: 388.029: 484.449: 455.219: 466.559: 491.672: 26 Thailand: 33.422: 40.185: 88.467: 169.279: 126.392: 189.318: 341.105: 399.205: 407.109: 437.807: 27 Iran: 93.296: 177.575: 571.821: 116.026: 364.895: 222.155: 462.410: 375.404: 404.447: 427.666: 28 Oostenrijk: 80.743: 68.470: 166.493: 240.747: 196.998: 315.188: 390.940: 377.157: 386.587: 409.316: 29 Nigeria--62.165: 132.230: 67.82

Hier hebt u toegang tot alle publicaties en cijfers, een uitgebreide kalender met komende updates en een overzicht van alle contactgegevens per statistisch domein. Statistieken uitgelicht: Inflatie Ieder van ons kan vaststellen dat de prijzen bijna dagelijks variëren Het BBP per capita is echter in 2009 ook het hardst gedaald, met 4,09%, tegenover dalingen variërend van 0,57% (IEWB) tot 1,03% (HPI). Het BBP per capita was in 2014 nog steeds niet terug op het niveau van 2008. Verder is de SSI een duidelijke uitschieter GDP per capita is often considered an indicator of a country's standard of living; however, this is problematic because GDP per capita is not a measure of personal income. Comparisons of national income are also frequently made on the basis of purchasing power parity (PPP), to adjust for differences in the cost of living in different countries Gross Domestic Product in Belgium (2006) Rank NUTS region 2006 GDP (PPP) per capita in Euros % of the average GDP of EU27 in 2006 1 Brussels: 55,100 233.3 2 Flemish Region: 27,900 118.0 3 Walloon Region: 20,100 85. Gross domestic product (GDP) per capita in Belgium 2007-2019, by region Published by Statista Research Department, May 21, 2021 In the last decade, Belgium's GDP per capita increased by..

Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking

Het BBP is niks meer dan de marktwaarde van alle diensten en goederen die door een land of regio worden geproduceerd over een bepaalde periode. Doorgaans wordt één jaar, één semester of één kwartaal als periode gebruikt. Het BBP kan ook berekend worden op basis van bestedingen en inkomen maar deze zijn minder gebruikelijk bij niet-economen Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Belgien - BNP per capita

Belgium GDP per capita 1960-2019 Data 2020-2021

In veel lidstaten had de hoofdstad (NUTS 3-niveau) het hoogste BBP per inwoner (in KKS): dit was het geval in België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (hierbij moet worden opgemerkt dat de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk uit twee NUTS 3-regio's bestaat. Samenstelling en verdeling van het bbp. Bruto binnenlands product tegen marktprijzen (D.1+B.2g+B.3g+D.2-D.3) Belastingen op productie en invoer betaald aan het buitenland (D.2) Saldo van de inkomensoverdrachten van/naar het buitenland (D.5, D.6, D.7) Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (K.2

Wat het bbp per capita betreft, kent België de op vier na grootste verschillen van de 34 OESO-landen. Ook op het vlak van gezondheid schurkt Vlaanderen tegen de 20 procent best presterende regio's aan, terwijl Wallonië en Brussel in de onderste regionen van de bekeken regio's verkeren Info over definities en bronnen. Nationale rekeningen worden ook op grote schaal gebruikt door analisten en onderzoekers om de net zwanger harde muziek situatie en de ontwikkelingen te onderzoeken.. Buitenlandse handel Digitale economie Economie - algemeen Financile omgeving Bbp per capita belgie en innovatie, bbp per capita belgie Veel van de toonaangevende bbp-per-capita (nominale) jurisdicties zijn belastingparadijzen waarvan de economische gegevens kunstmatig worden opgeblazen door belastinggestuurde bedrijfsboekhoudingen.. De bovenstaande Ierse BBP-gegevens zijn bijvoorbeeld onderhevig aan materiële verstoringen door de belastingplanningsactiviteiten van buitenlandse multinationals in Ierland With a GDP per capita, expressed in purchasing power standards (PPS), of €61,300, i.e. 203% of the European average, the Brussels-Capital Region is second only to Luxembourg (263% of the EU average) and the Southern (225%) and Eastern and Central (210%) regions of Ireland

BBP per capita (GDP per capita) - Credit Expo Belgi

Bbp per capita belgie The description is composed by our digital data assistant. USD in compared with 4237. The data reached an all-time high of 4868. The index measures the amount of human capital that a child born today can expect to attain by age 1 given the risks of poor health and poor Tussen 1990 en 2013 nam het BBP per capita voor Vlaanderen toe met 28,6 %. Between 1990 and 2013, GDP per capita in Flanders grew by 28.6 %. Van de bevolking uit de tien in 2004 toegetreden nieuwe lidstaten leeft 92 % in regio's waar het BBP per capita lager ligt dan 75 % van het communautaire gemiddelde (EU-25) BBP per capita (GDP per capita) Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita staat voor het BBP per hoofd van de bevolking, ofwel het BBP per geregistreerde inwoner van een land. Het BBP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg op 31 december 2008: 16,485 mln BBP per capita. Wie de welvaart tussen verschillende landen of regio's wil vergelijken, kan dit doen aan de hand van het BBP per capita. Dit getal zegt namelijk iets over de koopkracht van de inwoners. Om een goede welvaartvergelijking te kunnen maken moet namelijk rekening gehouden worden met koopkracht Parallel aan de toenemende vergrijzing in België, neemt ook de levensverwachting bij de geboorte toe. Van 1997 tot 2017 is ze met 4,0 jaar toegenomen van 77,4 tot 81,4 jaar, of een toename van de levensverwachting van gemiddeld 2,3 maand per jaar gedurende 21 jaar. Levensverwachting bij de geboorte (in jaren) Jaren 1997 2007 201

impliceerde, terwijl het bbp per capita in België, met een hoge bevolkingsgroei, constant bleef. Of hoe een blijkbaar 'seculiere stagnatie' van het bbp per capita kan ontstaan bij een toenemende bevolking. De toekomstprognoses kondigen gelijkaardige evoluties aan. In figuur 4 geven we de optimistische scenario's van 2009 als voorbeeld. Statistieken uitgelicht: Inflatie. Ieder van ons kan vaststellen dat de prijzen bijna dagelijks variëren. Deze schommelingen worden gemeten aan de hand van de inflatie, die centraal staat in het monetaire beleid van de centrale banken. Ontdek de mechanismen in deze interactieve publicatie BBP per capita: 48.258 euro; Ons land valt net buiten de top 10 wat het gemiddelde nettoloon per maand betreft. Bruto neemt België de achtste plaats in en springt het over Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ons minimumloon is het vierde hoogste van Europa, en qua BBP per persoon staan we in de EU op de negende plaats

Key economic indicators of Haiti

Kerncijfers nbb.b

In termen van koopkracht heeft België een hoger BBP per capita dan zijn buurlanden, behalve Duitsland en Luxemburg. Het is ook hoger dan dat van de eurozone. Overigens is het BBP per capita van alle buurlanden van België hoger dan het gemiddelde van de EU en de eurozone. Het BBP van het Verenigd Kon.. België loopt achter . Daaruit blijkt dat het gemiddelde bbp per capita voor de landen die deel uitmaken van de Oeso over die periode 3,2 procent toenam. Het gemiddelde beschikbaar inkomen per capita groeide evenwel met 8,1 procent Demografische gegevens Eurostat. Europa Nu Nieuwsbrief Overal en altijd bbp per capita eu de hoogte. Evenals in voorgaande jaren heeft Luxemburg verreweg het hoogste BBP per hoofd van de bevolking van alle 37 landen in deze analyse, de 27 EU-lidstaten en de volledige groep van 37 landen, meer dan tweeneenhalf keer zo hoog als het gemiddelde van de EU en ongeveer 6 keer zo hoog als het BBP van. Met 'n nominale bruto binnelandse produk (BBP) van 2 583,6 miljard VSA-$ in 2017 (teen heersende pryse) is Frankryk naas Duitsland die voorste nywerheidsland in Europa. Dit is ook die derde grootste ekonomie na Duitsland en die Verenigde Koninkryk in Europa en die sesde grootste ter wêreld.. Die Franse ekonomie is hoogs modern en gediversifeer, met 'n goed opgeleide mannekrag noteerde België in 2008 een toename van het bruto binnenlands product per capita met 2,64%. In het prognosejaar 2009 wordt het BBP per capita geschat op 36.655,93 USD, of 0,92% meer dan het cijfer voor 2008. Volgens Eurostat is de productiviteit per capita in Vlaanderen tussen 20 en 25% hoger dan in Wallonië (Eurostat, 2004)

Bruto binnenlands product (bbp) Volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties klimt België drie plaatsen en staat zeventiende in de ranking van gelukkigste landen ter wereld Die Menslike-ontwikkelingsindeks (MOI, Engels: Human Development Index (HDI)) is 'n vergelykende maatstaf van lewensverwagting, geletterdheid, opvoeding, en lewenstandaard vir al die lande van die wêreld.Dit bied 'n standaard wyse om welstand te meet, veral kinderwelstand. Dit word gebruik om te bepaal en aan te dui of 'n land ontwikkelde, ontwikkelende, of onderontwikkelde land is en om die. Het BBP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg op 31 december 2008: 16,485 mln. Het BBP per [ Federaal Planburea . Nieuwe regelgeving Cannabidiol (CBD) in België per 1 juli 2019. Sinds 1 juli zijn de regels voor de CBD shops weer veranderd

GDP per capita, PPP (current international $) - Belgium Dat

 1. Die Lys van Europese lande is 'n lys van soewereine state en afhanklike gebiede in Europa, met informasie oor hul onderskeie hoofstede, tale, geldeenheid, populasie, oppervlakte en BBP per capita.Vyftig soewereine state is gelys met grondgebied in Europa en/of het lidmaatskap in internasionale Europese organisasies, ses state met beperkte of geen erkenning en agt gebiede wat nie 'n.
 2. Lijst van landen naar bbp. Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product, aangegeven in miljoenen Amerikaanse dollars, tegen huidige prijzen. De cijfers zijn afkomstig van het Internationaal Monetair Fonds. Cursieve waarden zijn geschat. Een liggend streepje geeft aan dat er geen waarde voor dat jaar bekend is
 3. Gegevens vanaf maart 2012. Meest recente gegevens: Meer informatie van Eurostat, Hoofdtabellen en Databank. Bruto binnenlands product (BBP) is een belangrijke maatstaf voor economische ontwikkeling en groei. Het eerste deel van dit artikel bevat een regionale analyse van het BBP van de Europese Unie (EU), op basis van het BBP per inwoner, en hoe deze maatstaf in de afgelopen jaren is gewijzigd
 4. aal) - Totaal - Per capita 2018-skatting. $3 934 miljard (4 de) het Frankryk en België nie geskroom om dele van die land se vernaamste nywerheidsgebiede, veral die Ruhrgebied met sy steenkool-mynboubedryf en swaar nywerhede,.
 5. ale terme, wat bereken word by die mark of regeringsamptenaar wisselkoerse.Die gegewe syfers is 2017-ra
 6. Tussen 1990 en 2009 is het verschil tussen het BBP Vlaanderen per capita en de ISEW per capita voor Vlaanderen toegenomen (zie figuur). Terwijl het BBP/capita in de bestudeerde periode gestaag steeg (+34 %), toonde de ISEW/capita een ander verloop. De ISEW/capita daalde in dezelfde periode met ongeveer 16 %

Lys van lande volgens gemiddelde loon - List of countries by average wag In die volgende jare het Swede sowat 'n derde van sy agterstand ten opsigte van die BBP per capita uitgewis en die ekonomiese groei het sedert die middel van die 1990's versnel. Nogtans was 23 persent van die ekonomies aktiewe bevolking afhanklik van staatssubsidiëring. In 2007 het die staatsuitgawes nog steeds 53 persent van die BBP beloop BBP per capita lag in België net boven de 36.000 euro in 2014, dat is meer dan het EU-gemiddelde (Eurostat, 2014). De werkloosheidsgraad kent een licht stijgende trend sinds 2011 en bedroeg ongeveer 8,6% in 2014. De percentages verschillen echter tussen socio-economische groepen, waarbi van de burgers (BBP per capita), wat een stimulerend effect heeft op de vraag naar gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en dgl. meer. Blootstelling aan internationale handel en de graad van. Luxemburg is een van die lande met die hoogste per capita-inkomste ter wêreld - die BBP per capita het in 2012 €83 600 beloop. Luxemburg se dinamiese ekonomie verskaf werk aan 156 800 pendelaars uit die buurlande wat daagliks na die groothertogdom stroom

Belgium GDP per capita (EUR) - FocusEconomic

Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita staat voor het BBP per hoofd van de bevolking, ofwel het BBP per geregistreerde inwoner van een land. Het BBP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg op 31 december 2008: 16,485 mln België heeft in 2006 30,1 procent van zijn bbp aan sociale bescherming besteed. In de hele Europese Unie trekken enkel Frankrijk (31,1 procent) en Zweden (30,7 procent) nog meer geld uit Bruto Binnenlands Product per capita, in US dollar: 1. Verenigde Staten 31910 2. Zwitserland 28760 3. Noorwegen 28140 4. Belgiė 25710 5. Denemarken 25600. Nederland staat op 9, Duitsland op 11 en Frankrijk op 12. Gemiddeld BBP per capita voor de wereld: 6870 dollar. Rusland zit net op dat gemiddelde, China op de helft Zwitserland is een van de landen met een van de hoogste bbp's in de wereld en heeft ook een betere verdeling, met een BBP per capita van $ 58,149 per jaar. 10. Hong Kong. Hong Kong staat op de tiende plaats als een van de landen met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in de wereld, met een bedrag van $ 55,097 per jaar. 11. Verenigde. (BBP per capita eindjaar/BBP per capita beginjaar)0,1 - 1. Gemiddelde jaarlijkse groeivoet Gemiddelde jaarlijkse groeivoet Mexico Nieuw-Zeeland Australië Griekenland Ijsland Canada Zwitserland Frankrijk Verenigde Staten België Nederland Zweden Denemarken Noorwegen Oostenrijk Duitsland Italië Finland Turkije Spanje Verenigd Koninkrijk.

Lijst van landen naar bbp - Wikipedi

 1. der goed dan Duitsland (+23 procent), maar wel beter dan onder meer Frankrijk (+9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+6 procent). Bulgarije bengelt onderaan de ranglijst. Als het bbp per capita in de EU 100 is, ligt dat in Bulgarije op amper 47
 2. Many translated example sentences containing per capita wealth - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations
 3. De Vlaamse regering beklaagde zich erover dat de verdeling van de huidige Europese doelstelling 'louter' op basis van het criterium bbp per capita gebeurde. Op die manier werd België ertoe.
 4. ste 'n paar uur per dag die beeld wat praat
 5. België volgt hiermee een trend die al eerder werd ingezet in de eurozone . Bruto binnenlands product (bbp) - De Standaar . 1.c. Bruto Nationaal Inkomen (BNI) en Bruto Binnenlands Produkt (BBP) per capita (tegen lopende prijzen) 2. Oorsprong van het binnenlands product: Bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak tegen lopende prijzen ; 3
 6. Tabel 1 Wagenbezit in België 1930 1950 1970 1990 2009 Bevolking (x 1000) 8 092 8 657 9 651 9 977 10 820 Personenwagens (x 1000) 211 558 2 435 4 594 5 193 Personenwagens per 100 inwoners Bron: FOD Economie bb1 Bereken het aantal wagens per 100 inwoners en vul de tabel aan

Statistieken nbb.b

 1. Noorwegen is nog veel welvarender: daar bedraagt het maandelijks bbp per capita 2 930 dollar per maand. Het armste land in 2007 is de Democratische Republiek Congo, waar de inwoners gemiddeld over.
 2. MSN India offers latest national and World news, with the best of Cricket, Bollywood, Business, Lifestyle and more. Access Outlook mail, Skype and Bing searc
 3. Grafiek 1-1: Bbp per inwoner in België van 1847 tot 2022 (in euro 's per jaar, prijzen van 2015) De stippellijn toont wat het bbp zou geweest zijn als de groei zich zou hebben voortgezet aan het gemiddelde groeiritme over de periode 2010-2018. Vooruitzichten vanaf 2020

Verschillende welvaartsindicatoren, andere welvaart

 1. (BBP per capita in 1000 USD, 2011) Concurrentiekracht (World Economic Forum, 2012-2013) 2. Omvang & effectiviteit van de publieke sector 30 Overheidsbeslag in België % van BBP in 2014 Federale overheid 12% Sociale zekerheid 20% Gewesten en gemeenschappen 15,5% Locale overheden 7% Totaal 54,5% Bron: OESO, 2011 Country Government.
 2. Reële BBP: In miljoenen kettingeuro's. BBP per hoofd van de bevolking (per capita) OPM: De volledige tabellen van de Nationale Rekeningen vind je op Toledo om zelf oefeningen mee te maken! 4.3.1 BBP per hoofd vd bevolking = per capita. 11.376.070 inwoners in België (op 1/1/18) bbp 2017 = 439.052 miljoen → bbp/capita 2017 = €.
 3. kilometer rond België. Onderstaande figuur geeft daarbij de densiteit van de bevolking in de Europese Unie weer. Zoals weergegeven in de figuur kan gesteld worden dat dit vaak ook de landen zijn met het hoogste BBP per capita. Figuur 2: Densiteit van de bevolking (links) -BBP per capita in de EU (rechts) 2 databank Eurosta
 4. Zwitserland staat bekend om zijn banksysteem en is de thuisbasis van 8. 1 miljoen mensen. Het land heeft een BBP van $ 473 miljard. 4. Noorwegen. Noorwegen heeft $ 33, 393 in geld per hoofd van de bevolking, waardoor het land 15. 1% boven het gemiddelde uitkomt. Met een bevolking van 5. 2 miljoen mensen en een BBP van 345 miljard dollar, maakt.
 5. ale groei van onze economie. Bespreek de cijfers. 2. België bbp, lopende prijzen bbp, volume. 2010 € 354 688 € 348 414 2011 € 368 304 € 355 102 (in mln EUR

Het BBP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg op 31 december 2008: 16,485 mln. Het BBP per [ Federaal Planburea . Nieuwe regelgeving Cannabidiol (CBD) in België per 1 juli 2019. Sinds 1 juli zijn de regels voor de CBD shops weer veranderd Als het bbp per capita in de EU 100 bedraagt, België staat op de achtste plaats met een koopkracht die 20 procent boven het gemiddelde in de Europese Unie ligt. Ons land doet het iets minder goed dan Duitsland (+23 procent), maar wel beter dan onder meer Frankrijk (+9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+6 procent) Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds in het jaar 2009, alleen lidstaten van het IMF zijn opgenomen. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar

CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA - ACHE TUDO E REGIÃO

List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedi

Economy of Belgium - Wikipedi

Elektriciteitsverbruik België per capita. Volgens de Wereldbank bedroeg het elektriciteitsverbruik in 2014 ongeveer 7709 kWh per hoofd van de bevolking of per capita in België. Dit cijfer meet de totale productie van de elektriciteit, verminderd met het deel dat is verbruikt door de centrales zelf, alsmede de technische verliezen (te wijten aan het elektriciteitsnet), gedeeld door het aantal. Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking en België · Bekijk meer » Belize (land) Kaart van Belize Caracol Straatbeeld op Caye Caulker Belize (vroeger Brits-Honduras) is een onafhankelijk land in Centraal-Amerika - een koninkrijk (een Commonwealth realm) met als staatshoofd de Britse koningin Elizabeth II - en grenst aan Mexico in het noordwesten en Guatemala in het zuiden en. BBP per capita in België, 1952-2012 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1953 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 euros Additional GDP per capita GDP per capita prices 2008 . De toekomst voor en na de crisis van 2009 7 0 10000 20000 30000 40000 5000

File:Maddison GDP per capita 1500-1950

Belgium: Gross domestic product (GDP) per capita, by

Koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta1-1414/1

BBP per capita (GDP per capita) - Credit Expo Nederlan . Lijst van landen naar bbp per hoofd van de bevolking en Saint Vincent en de Grenadines · Bekijk meer » Salomonseilanden De Salomonseilanden (ook Solomoneilanden genaamd, Engels: Solomon Islands) zijn een eilandengroep in het westelijk deel van de Grote of Stille Oceaan ten oosten van Nieuw-Guinea die sinds 1978 een onafhankelijke staat. BBP per gewerkt uur Jaarlijks aantal uren BBP per werknemer per jaar Tewerk-stellings-graad BBP per potentieel actieve VS 57,0 1.788 101.895 67,4 67.451 Nederland 50,9 1.383 70.328 74,9 58.707 België 50,8 1.572 79.834 61,8 51.389 Duitsland 49,2 1.393 68.528 73,1 54.104 Frankrijk 49,1 1.489 73.174 64,0 50.19 Maar het kan veel beter: Denemarken reduceerde zijn uitstoot per capita in diezelfde periode van 10,3 ton tot 7,4 ton. En als land sturen we 100 miljoen ton CO2 de atmosfeer in. Daarmee belanden. Pole (Pools: Polska, [ˈpɔlska], luister (hulp·inligting)), amptelik die Republiek Pole (Pools: Rzeczpospolita Polska, luister (hulp·inligting)), is 'n land in Sentraal-Europa.Dit grens aan Duitsland, Tsjeggië, Slowakye, Oekraïne, Wit-Rusland, Rusland en Litaue.In administratiewe opsig word Pole in 16 woiwodskappe (pl. województwo, enkelvoud województwa) verdeel

BBP: bruto binnenlands product betekenis en uitleg LYNX

Het bbp was in 2019 nog 1,7 procent groter dan in 2018. De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7 procent. De krimp was kleiner dan in de ons omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en ook kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie Tussen 1990 en 2013 nam het BBP per capita voor Vlaanderen toe met 28,6 %. De ISEW per capita voor Vlaanderen nam in dezelfde periode minder snel toe, namelijk met 19,9 % (zie figuur). Het BBP per capita nam toe tot 2008 en kende in de periode 2009-2013 een daling met 5,3 % als gevolg van de financieel-economische crisis Welvaart. Als een land Welvarend is, betekent dat dat het land rijk is. De bewoners kunnen dus een huis kopen, een auto hebben en misschien zelfs een weekje op vakantie. Er zijn twee soorten welvaart: Als je het hebt over welvaart in enge zin, dan heb je het over het Bruto nationaal product per hoofd van de bevolking De ISEW voor Vlaanderen toont dat de duurzame economische welvaart per capita in de regio minder sterk toenam in de bestudeerde periode 1990-2016 als het Bruto Regionale Product (BRP) per capita. In deze periode nam de ISEW per capita toe met 28,1 %, terwijl het BRP per capita toenam met 35,5 % Het BBP per capita ligt 14% boven het Italiaanse en 9% boven het Europese gemiddelde. Samen tellen de sites 1.127 bedden en hebben ze een totale oppervlakte van ongeveer 65.000 m². Eén locatie omvat ook een dialyse-eenheid van 16 bedden

Het Luxemburgse bbp per hoofd is meer dan 2,5 keer het gemiddelde bbp per hoofd van de Europese Unie. De hoge positie van Luxemburg komt voornamelijk door het aantrekkelijke (fiscale) vestigingsklimaat voor financiële instellingen en het grote aantal personen dat werkt in Luxemburg, maar daar niet woont Import als percentage van het BBP? België. Belize. Benin. Bermuda. Bhutan. Bolivia. Bosnië en Herzegovina. BNI per hoofd in dollars op basis van koopkrachtpariteit België — BNP per capita: $42,923. 25. Frankrijk — BNP per capita: $41,396. landen; olie; Bron(nen): Business Insider < Vorig bericht Roken tijdens de zwangerschap nóg erger dan gedacht Vlaanderen is milieu De index voor Duurzame economische Welvaart (iseW) voor Vlaanderen, 1990-2013 MIRA/2015/0 Die uiteenlopende evoluties in de bbp groei per hoofd houden ook verband met de from FBF BA at Tunku Abdul Rahman Universit

Belgien - BNP per capita - TRADINGECONOMICS

Malta's BBP per capita bedraagt thans, uitgedrukt in koopkrachtpariteiten, 52 % van het EU-gemiddelde. EurLex-2 Asunto: Paridad de poder adquisitivo en la Europa de los 2 The per capita income was $15,301. Het per capita jaarinkomen bedroeg $15.303. the most independent bookstores per capita, De meeste onafhankelijke boekhandels per hoofd van de bevolking. In 2000, Bernardsville had the 10th-highest per capita income in the state. In 2000 had Belvedere het hoogste per capita inkomen van Californië Controleer 'capita' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van capita vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

 • Acute meaning.
 • Cyberpunk PS4 performance.
 • Are Cold Storage Coins safe.
 • VHS Trading.
 • GroenLinks Standpunten.
 • Matbord pris.
 • Filtermatta G4.
 • HD Karte kaufen.
 • BitBox software Download.
 • Vattenkraftens Miljöfond.
 • Bondgård.
 • Vitt v ringat linne.
 • Stabelo flytta bolån.
 • Hyreslägenheter Uppsala.
 • Crypto monnaie au sénégal.
 • Ränta bolån tips.
 • Flyg till nerja Norwegian.
 • Is Bitcoin legal in the US.
 • Wie wird man Vermögensverwalter.
 • Cake DeFi referral code.
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB.
 • Balans Företagsekonomi 1.
 • BioNTech DER AKTIONÄR.
 • Was ist die Verbraucherzentrale NRW.
 • Mio öppettider Skövde.
 • Exchange vulnerability 2021.
 • Python math puzzles.
 • Mitsubishi Lancer Evo IX.
 • Toppstugan Idre Fjäll öppettider.
 • PayPal to Xoom.
 • Gjuta betongplatta utomhus.
 • ABF Malmö resurser.
 • Null hypothesis.
 • Degiro V's IG Reddit.
 • Most popular stocks.
 • Xvs coin ekşi.
 • Degiro Coinbase stock.
 • Hoppstjärtar palettblad.
 • Jason Michael Carroll wife.
 • My Benefits Volvo.
 • Jeff Bezos New York.